Childcare and Education

A ball of glass, photo: Johan Nygren

Here you can read about childcare and education.

Adult education is available at Viadidakt. You can read more at the website of Viadidakt, link at the right hand side.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*