Tillgänglighetsguide

Katrineholms kommun arbetar för en god tillgänglighet. Vi tror på att det är bra för både den enskilda individen och för samhället i stort. För personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt med ett tillgängligt samhälle.

Offentliga lokaler och platser Tillgäng-lig för rullstol Handikapp-parkering Handi-kapp- toalett  Hiss Tele-slinga/
hör-
slinga
Trådlöst internet  Övrigt
Kulturhuset Ängeln Ja Ja, utanför entrén Ja Ja Ja Ja

Ledfyr. Om du vill aktivera ledfyren ringer du 076-7647206.

Ledstråk från entrén till informationsdisken.

Sportcentrum Ja Ja Ja Nej Ja    
Stadshuset Gröna Kulle Ja Ja Nej Nej Ja Ja Handikapp-ramp
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trädgårdsgatan 1
Ja Ja, på baksidan Ja Ja     Handikapp-ramp ingång på baksidan
Kommunarkivet       Ja      
Vård- och omsorgsförvaltningen Upplandsgatan 2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
Anhörigcentralen, Vård- och omsorgsförvaltningen
Drottninggatan 21
Ja Nej Ja Nej Ja Nej  
Igelkottens vårdboende Ja Ja Ja Ja Ja Nej  
Lövåsgårdens vårdboende Ja Ja  Ja  Ja Ja Nej  
Furulidens vårdboende Ja Ja Ja Ja Ja Nej  
Strandgårdens vårdboende Ja Ja Ja Ja Ja Nej  
Panterns, vårdboende och servicehus Ja Nej Ja ja Ja Nej  
Norrgläntans vårdboende Ja Ja Ja Nej (ett plan) Ja Nej  
Yngaregårdens vårdboende, Björkvik Ja Ja Ja Ja Ja Nej  
Almgårdens vårdboende, Julita Ja Nej Ja Nej (ett plan) Ja Nej  
Vallgårdens vårdboende, Valla Ja Nej Ja Ja Ja Nej  
Malmgårdens vårdboende, Sköldinge Ja Nej Nej Ja Ja Nej  
Resurscenter Ja Nej Ja Ja Nej Nej

 

Femman, Daglig verksamhet Drottninggatan 5 Nej Ja Ja Nej Nej Nej  
Dagligverksamhet, Oppundavägen 62 Ja Nej Nej Nej Nej Nej  
Ungkulturhuset Lokstallarna Perrongen Ja Ja/nej,
parkeringen består av en grusplan. Riktig parkering är under uppbyggnad.
Ja Nej Nej Ja Allt som finns att tillgå på Perrongen finns på bottenplan.
Viadidakt i Kullbergska huset,
Bievägen 1 B

Delvis Ja Nej Ja Nej Ja Ramp på baksidan. Porttelefon vid huvud-entrén.
Tallåsaulan Ja Ja Ja Ja Ja
 
Socialförvaltningen, Västgötagatan 18 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja  
Öppenvården, Friggagatan 5 Ja Ja   Ja      
Ungdomsmottagning, Oppundavägen 62 Ja Nej  Ja Ja Nej Nej