Vård- och omsorgsförvaltningen

 

Bild på vård- och omsorgsförvaltnignens kontor på Upplandsgatan 2.

Här hittar du information om den fysiska tillgängligheten på vård- och omsorgsförvaltningen utifrån olika funktionshinder.

Besöksadress

Upplandsgatan 2

Postadress

641 80 Katrineholm

Telefon

0150-568 11

Frågetelefon

Handikappomsorgen Direkt, 0150-48 80 10
Äldreomsorgen Direkt, 0150-48 80 30
 

Webbplats

Hälsa stöd och omsorg hos kommunen.

Öppettider

Vardagar: 07:45-11:45, 12:45-16.00

Parkering

Parkeringsplatser finns utanför lokalen. Särskild parkering för gäster finns i närheten av entrén.
Det finns ingen avsedd handikapparkering.

Buss

Busshållplats Upplandsgatan. Mer information på Länstrafiken Sörmlands hemsida www.lanstrafiken.se/sormland

Entré

Entrén till förvaltningen har automatisk dörröppning och fri passage för rullstol.
Ramp leder fram till entrén. Dörren är 100 cm bred.

Reception

Är placerad cirka 2 meter, rakt fram i  entrén. Disken är ca 110 cm hög

Hiss och trappor

Trappor finns. I entrén finns en hiss som går till andra våningen om du inte kan gå i trappor.

Handikapptoaletter

 Det finns två stycken handikapptoaletter. En ligger i entrén vid receptionen.

Skötbord

Skötbord finns på en av handikapptoaletterna.

Teleslinga

Finns i möteslokalen Yngaren.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*