Tillbaka Lättläst

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet beskriver till exempel hur
en verksamhet, en plats eller en lokal
fungerar för människor som använder dem.

Tillgänglighet gäller alla människor.

Målet för tillgänglighets-arbetet
är att skapa förutsättningar
så att alla som vill
ska kunna delta i samhället
på lika villkor.

Cirka en femte-del
av landets befolkning
har någon form av
funktions-nedsättning.

En funktions-nedsättning är
en nedsättning av
fysisk, psykisk eller
intellektuell funktions-förmåga.

För personer ,ed funktions-nedsättning
är det viktigt med ett tillgängligt samhälle.
Om samhället inte är tillgängligt
kan funktions-nedsättningen
bli ett hinder.

Tillgänglighet används
som ett samlings-begrepp
för både tillgänglighet och användbarhet.

Tillgänglighetsarbete kan bland annat
handla om fysisk tillgänglighet,
om tillgång till utbildning,
information och om ett bra bemötande.

För att vi ska lyckas få ett bra
tillgängligt samhälle,
ska vi arbeta med tillgänglighet
inom kommunen och med våra medborgare.  

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Regeringens webbplats  Om funktionsnedsättning.

Boverkets webbplats Boverket har hand om frågor som för fysisk planering, byggande och boendefrågor.

DO Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering som har samband med bland annat funktionsnedsättning.

Diskrimineringsbyrån Humanitas
Hos Humanitas kan du få hjälp om du blivit diskriminerad. Humanitus erbjuder kostnadsfri rådgivning i diskrimineringsärenden.

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - Lättläst

2008 antog Sverige FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.