Vad är tillgänglighet?

Flicka i rullstol i Duveholmshallen, foto: Hanna MaxstadTillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur exempelvis en verksamhet, en plats eller en lokal, fungerar för människor som använder dem.

Tillgänglighet gäller för alla människor. Det övergripande målet för tillgänglighetsarbetet är att skapa förutsättningar så att alla som vill ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Generellt kan man säga att cirka en femtedel av landets befolkning har någon form av funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

För dessa personer är det extra viktigt med ett tillgängligt samhälle. Om omgivningen inte är tillgänglig kan funktionsnedsättningen bli ett hinder.

Ett funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningens utformning. Vad det innebär för olika funktionsnedsättningar varierar.

Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för både tillgänglighet och användbarhet. Tillgänglighetsarbete kan alltså bland annat handla om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning och information eller om ett bra bemötande. För att lyckas behöver arbetet riktas båda inåt organisationen och utåt mot medborgarna och övriga samhällsaktörer.

Vill du veta mer om hur kommunen arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska få den hjälp de behöver? För mer information om vilket stöd som finns att få, se länk i högerspalten.

Vill du lämna synpunkter på tillgängligheten i Katrineholm? Har du några goda exempel att dela med dig av, eller tycker du att något är otillgängligt?

Mer information om tillgänglighet hittar du under mer information till höger.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Regeringens webbplats  Om funktionsnedsättning.

Boverkets webbplats Boverket har hand om frågor som för fysisk planering, byggande och boendefrågor.

DO Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering som har samband med bland annat funktionsnedsättning.

Diskrimineringsbyrån Humanitas
Hos Humanitas kan du få hjälp om du blivit diskriminerad. Humanitus erbjuder kostnadsfri rådgivning i diskrimineringsärenden.

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - Lättläst

2008 antog Sverige FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.