Funktionsrättsrådet Katrineholm

Syftet med funktionsrättsrådet Katrineholm (tidigare benämnt handikapprådet) är att verka för att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun.

Funktionsrättsrådet Katrineholm består av representanter från kommunens handikappföreningar samt kommunens förvaltningar och bolag. Rådets ordförande ingår i folkhälsoutskottet, som ansvarar för strategiska tillgänglighetsfrågor i kommunen.

Funktionsrättsrådet Katrineholm ska bevaka tillgänglighetsfrågorna genom att representera de funktionsnedsattas synpunkter.

Rådet har fyra möten under 2018. Mötesdatum för rådet under 2018 är:

  • 26 februari
  •  7  maj
  • 24 september
  • 26 november

För kontakt med någon av representanterna i rådet se kontaktinformation i spalten till höger.

 

Minnesanteckningar från funktionsrättsrådet Katrineholm tidigare benämnt handikapprådet

Nedan publiceras minnesanteckningarna från rådets sammanträden.

2018

Minnesanteckningar funktionsrättsrådet 2018-02-26

Minnesanteckningar funktionsrättsrådet 2018-05-07

2017

Minnesanteckningar handikapprådet 2017-03-06

Minnesanteckningar handikapprådet 2017-05-22

Minnesanteckningar funktionsrättsrådet 2017-09-04

Minnesanteckningar funktionsrättsrådet 2017-11-27

2016

Minnesanteckningar handikapprådet 2016-03-07

Minnesanteckningar handikapprådet 2016-05-02

Minnesanteckningar handikapprådet 2016-09-07

Minnesanteckningar handikapprådet 2016-11-28


2015

Minnesanteckningar  handikapprådet 2015-03-12

Minnesanteckningar handikapprådet 2015-05-26

Minnesanteckningar handikapprådet 2015-09-08

Minnesanteckningar handikapprådet 2015-11-10

2014

Minnesanteckningar handikapprådet 2014-02-04

Minnesanteckningar handikapprådet 2014-04-08

Minnesanteckningar handikapprådet 2014-06-03

Minnesanteckningar handikapprådet 2014-09-09

Minnesanteckningar handikapprådet 2014-11-112013

Minnesanteckningar handikapprådet 2013-02-19

Minnesanteckningar handikapprådet 2013-04-16

Minnesanteckningar handikapprådet 2013-06-04

Minnesanteckningar handikapprådet 2013-09-17

Minnesanteckningar handikapprådet 2013-11-19

2012

Minnesanteckningar handikapprådet 2012-02-23

Minnesanteckningar handikapprådet 2012-05-10

 Minnesanteckningar handikapprådet 2012-09-13

Minnesanteckningar handikapprådet 2012-11-22

2011

Minnesanteckningar handikapprådet 2011-03-15

Minnesanteckningar handikapprådet 2011-05-05

Minnesanteckningar handikapprådet 2011-08-09

Minnesanteckningar handikapprådet 2011-09-29

Minnesanteckningar handikapprådet 2011-11-07

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*