Tillbaka Lättläst

Digital delaktighet

En surfplatta, dator och mobiltelefon med frågetecken på.

En miljon människor i Sverige är inte digitalt delaktiga. 

Det betyder att många inte kan använda

datorer, surfplattor, telefoner och internet.

Katrineholms kommun arbetar för att fler

ska kunna det.

 

Bakgrund

Under åren 2011-2013 var Katrineholms kommun

med i ett projekt som kallades Digidel2013.

Målet med projektet var att göra fler människor

digitalt delaktiga.

När projektet slutade fortsatte Katrineholms kommun

att arbeta med digital delaktighet.

I Katrineholms kommunplan 2015-2018 står det att

"den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar".  

Katrineholms kommunplan 2015-2018


Mål

Målet är att fler som bor och arbetar i Katrineholm

ska bli bättre på att använda internet.

Fler ska:

  • kunna hämta information från internet
  • kunna göra ärenden via internet
  • kunna mer om olika digitala verktyg

 

Hur jobbar vi?

Vi har en styrgrupp och en arbetsgrupp.

I grupperna finns anställda från alla delar av kommunen.

Det är bra att arbeta tillsammans.

Alla bidrar på olika sätt i arbetet. 


Vad gör vi?

Här är några exempel på vad vi gör för att få fler digitalt delaktiga:

  • Datorhandledningar på svenska och arabiska
  • Digitala veckor där människor kan lära sig mer om internet
  • Föreläsningar
  • Utbildningar för anställda i Katrineholms kommun

 

Vill du veta mer?

På Sveriges kommuner och landstings webbplats 

kan du få veta mer om digital delaktighet.

Sveriges kommuner och landstings webbplats

 

Där kan du bland annat hitta 

en bok om digital delaktighet. 

I boken är Katrineholms kommun med som ett exempel

på hur vi jobbar med digital delaktighet. 

Digital delaktighet - en inspirationsbok 

 

Kontakta styrgruppen

Om du undrar över något kan du kontakta någon i styrgruppen:

Ann-Louise Törling, ann-louise.torling@katrineholm.se, 0150-576 25

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Webbredaktör Camilla Lindgren
Telefon: 0150-57629
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*