Tillgänglighet

Personer som fikar vid ett bord, foto: Hanna Maxstad

Tillgänglighet är en viktig fråga och vi arbetar för att Katrineholms kommun ska vara tillgänglig för alla. För att du som har en funktionsnedsättning ska kunna nyttja kommunens tjänster och service krävs det att information, offentliga lokaler och platser är tillgängliga för alla. 

Finns det hiss och handikapparkering? I vilka offentliga lokaler finns det trådlöst internet och hörslingor? Har en kommunal badplats handikappramp och handikapptoaletter?

På kommunens webbplats kommer allt fler publika lokaler och offentliga platser att få information om tillgängligheten. Informationen kommer successivt att läggas ut och uppdateras regelbundet på respektive verksamhets webbsidor.

Som komplement till detta kommer vi också att samla information om tillgänglighet på en webbsida som vi kallar tillgänglighetsguide. Se länk i vänstermenyn. 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*