Övergripande inriktningsdokument

Kommunplan, planeringsdirektiv och budget, samt avfallsplan, kommunikationspolicy, IT-strategi med mera.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*