4 Taxor och avgifter

Kostnader för färdtjänst, sotning och felparkering, samt hyror och avgifter i kommunens lokaler med mera.