Författningssamling

 • Taxor och avgifter

  Kostnader för färdtjänst, sotning och felparkering, samt hyror och avgifter i kommunens lokaler med mera.
 • Bolagsordningar för aktiebolag

  Bolagsordningar för aktiebolag vari kommunen har aktieinnehav eller ett ekonomiskt intresse. Ägardirektiv och reglemente.
 • Regler och riktlinjer

  Regler och riktlinjer kring Vatten och avlopp, tomt- och bostadskö, bidrag till studieförbund med mera.
 • Nämndreglementen

  Här hittar du information om nämndens ansvarsområden och uppgifter
 • Ordningsföreskrifter

  Lokala föreskrifter om exempelvis torghandel, renhållning på gångbanor, sotning med mera.
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*