Styrdokument

I Katrineholms kommuns författningssamling finns många av kommunens styrdokument samlade.

Lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet.Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Utöver det har kommunen egna styrdokument som innehåller riktlinjer för hur kommunen bedriver verksamheten.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*