21 februari 2018

Hög hastighet på befolkningsökning

Idag kom befolkningsstatistiken för helåret 2017 från SCB. Katrineholm har under året ökat invånarantalet med 411 personer. Totalt bor nu 34 133 personer i Katrineholms kommun.

Lyckliga gatan - från sommarens 100-årsfirande när Katrineholm fyllde 100 år som stad. Foto: Hanna Maxstad 
Lyckliga gatan - från sommarens 100-årsfirande när Katrineholm fyllde 100 år som stad. Foto: Hanna Maxstad

Idag den 21 februari 2018 presenterar SCB (Statistiska Centralbyrån) befolkningsstatistiken för helåret 2017. Siffrorna visar att Katrineholm ökat invånarantalet med 411 personer under året. Vilket är den högsta årliga ökningen i modern tid. Totalt bor nu 34 133 personer i Katrineholms kommun.

Statistiken visar också att kommunen har ett bra födelse- och inflyttningstal.

– Det känns bra att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun. Med den här höga befolkningsökningstakten kommer vi nå vårt mål att vara 40 000 invånare 2030 med råge, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Ytterligare upplysningar:
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. 

Katrineholms befolkningsökning årsvis:
2017: 34 133

2016: 33 722

2015: 33 462

2014: 33 268

2013: 32 930

2012: 32 549

2011: 32 409

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*