21 november 2017

Scaniapendlarnas tågresa räddad

Tågpendlingen mellan Katrineholm och Scania i Södertälje har i sista stund räddats. Kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget, MÄLAB och Katrineholms kommun har i en gemensam ansträngning lyckats få till stånd en lösning som gör fortsatt arbetspendling möjlig för Scaniapendlarna.

Med gemensamma krafter lyckades detta gäng att tillsammans med Trafikverket och SJ, hitta en bra lösning till scaniapendlarna. Matthias Pfeil, kollektivtrafikmyndigheten, Göran Gullbrand ansvarig för trafik och infrastruktur på Mälab, Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande Katrineholm, Monica Johansson (S), ordförande Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt landstingsstyrelsens ordförande och Helena Ekroth, myndighetschef Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.
Med gemensamma krafter lyckades detta gäng att tillsammans med Trafikverket och SJ, hitta en bra lösning till scaniapendlarna. Matthias Pfeil, kollektivtrafikmyndigheten, Göran Gullbrand ansvarig för trafik och infrastruktur på Mälab, Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande Katrineholm, Monica Johansson (S), ordförande Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt landstingsstyrelsens ordförande och Helena Ekroth, myndighetschef Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

– Jag är oerhört glad för scaniapendlarnas och deras familjers skull. Från och med 11 december kommer den nya tidtabellen att börja gälla. Den populära avgången från Södertälje till Katrineholm 15.55 är räddad av ett annat tåg. Extra glädjande är att det anländer Katrineholm lite tidigare än innan, ungefär 16.30. Trafikverket och SJ har varit mycket tillmötesgående för att hitta en bra lösning för arbetspendlarna, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Bakgrund
I Trafikverkets förslag till ny tågplan tidigareläggs Scaniatåget med ungefär 30 minuter. Det skulle betyda att många av dem som jobbar på Scania i Södertälje inte längre hinner med tåget.

Direkt efter tågplanens fastställelse kom starka reaktioner från Scaniapendlare. Kollektivtrafikmyndigheten, tillsammans med MÄLAB, Landstinget och Katrineholms kommun, bestämde därför att omgående intensifiera dialogen med både Trafikverket och SJ AB för att undersöka om det finns alternativa lösningar för åtminstone Scaniapendlarna.

Dialogen mellan parterna mynnade ut i att tåg 275 mellan Stockholm och Linköping kommer att göra två nya uppehåll. Ett i Södertälje (ca. kl. 15.55) och i Katrineholm (ca. k. 16.30). Tåg 275 har dock en begränsad sittplatskapacitet vilket gör att tåget endast kommer att upplåtas för de som har pendlarkort på delsträckan Södertälje-Katrineholm. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*