21 mars 2017

PRESSMEDDELANDE: Två nya markanvisningar ger 140 nya lägenheter

Idag presenterades två nya markanvisningar i Katrineholm. Den ena är den nuvarande brandstationen och den andra är stortorget. Tillsammans kan de ge 140 nya lägenheter till Katrineholm.

Ellen Liljenkrantz planarkitekt, Lars Hågbrandt samhällsbyggnadschef, Mikkel Kjeldsen Cityfastigheter och Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande. Fram till trädlinjen kommer torghuset att sträcka sig.
Ellen Liljenkrantz planarkitekt, Lars Hågbrandt samhällsbyggnadschef, Mikkel Kjeldsen Cityfastigheter och Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande. Foto: Geza Simon

Katrineholms kommun har med Tegelstaden Bygg AB upprättat ett markanvisningsavtal för Abborren 6 (nuvarande brandstation) i syfte att bygga flerbostadshus. Markanvisningen ger Tegelstaden option på Abborren 6 under tre år. Planerna är att bygga ungefär 100 nya lägenheter i området.

Skiss över nybyggnationen vid kvarteret Abborren.

Det andra markanvisningsavtalet är tillsammans med Cityfastigheter i Katrineholm AB. Avtalet ger Cityfastigheter i Katrineholm AB option på två år. Planen är att bygga ett flerbostadshus vid torget med ungefär 24 – 40 lägenheter. Nedre plan ska användas till affärsverksamheter såsom restauranger, affärer etc.

Markanvisningarna ska tas upp för beslut i kommande kommunstyrelsemöte den 29 mars.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*