6 mars 2017

PRESSMEDDELANDE: Största lönesatsningen någonsin i Katrineholm

Sjuksköterskor och lärare är vinnarna i den största politiska lönesatsningen i Katrineholms kommun någonsin. Det handlar om tio miljoner kronor extra till prioriterade grupper.  

Göran Dahlström och Lars Härnström

Det våras för lärare och sjuksköterskor. Nu satsar den politiska majoriteten 10 miljoner kronor extra i lön på prioriterade grupper. Göran Dahlström och Lars Härnström är glada över att kunna genomföra den historiskt största lönesatsningen någonsin. Foto: Geza Simon 


Katrineholms kommun har en lönökningspott på 23 miljoner kronor. Nu görs en lönesatsning på prioriterade grupper - 10 miljoner kronor utöver ordinarie lönerevision.

 – Lönesatsningen syftar till att behålla och nyrekrytera duktig personal. Det handlar även om att vara konkurrenskraftig gentemot andra arbetsgivare. I förlängningen tror vi också att sjukfrånvarosiffrorna kommer att påverkas i positiv riktning, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

 De prioriterade grupperna är:

  • Sjuksköterskor och paramedicinare – 4 miljoner kronor (vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen)
  • Behöriga lärare, förskolelärare, fritidspedagoger samt studie- och yrkesvägledare – 6 miljoner kronor (bildningsförvaltningen och Viadidakt)

Fakta om den historiska lönesatsningen
Inom utbildningsverksamheten gäller lönesatsningen för de grupper som inte fick ta del av det statliga lärarlönelyftet under år 2016.

Individuell lönesättning utifrån lönekriterier:

  • För sjuksköterskor och paramedicinare ger satsningen generellt utslaget per person cirka 4 000 kronor, utöver ordinarie lönerevision
  • För gruppen behöriga lärare, förskolelärare, fritidspedagoger samt studie- och yrkesvägledare innebär satsningen utslaget per person cirka 1 200 kronor i löneökning, utöver ordinarie lönerevision

Den nya lönen gäller från den 1 april 2017.

Finansiering: 5 miljoner kronor tas från lönepott budgeterat för 2017. De övriga 5 miljoner kronorna tas från fond som bland annat reglerar volymökningar inom skolan.
Fondpengarna kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen senare i mars.

 

Mer information:

Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, telefon: 070 - 665 28 22

Bo Sundahl, Lärarförbundet, telefon: 0150 - 576 73

Alexander Broberg, LR, telefon: 0150 -  569 98

Yvonne Byström, Vårdförbundet, telefon: 0150 -  569 85

Carina Granholm, Arbetsterapeuterna, telefon: 0150 - 48 84 62

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*