21 februari 2017

PRESSMEDDELANDE: Nytt befolkningsrekord

Idag kom befolkningsstatistiken för helåret 2016 från SCB. Katrineholm har under året ökat invånarantalet med 260 personer. Totalt bor nu 33 722 personer i Katrineholms kommun. Vilket återigen är nytt rekord.

Idag den 21 februari 2017 presenterar SCB (Statistiska Centralbyrån) befolkningsstatistiken för helåret 2016. Siffrorna visar att Katrineholm ökat invånarantalet med 260 personer under året. Totalt bor nu 33 722 personer i Katrineholms kommun. 2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Sedan dess har invånarantalet fortsatt att stadigt öka.

Statistiken visar också att kommunen fortsätter att ha ett bra födelsetal. Kommunen har haft ungefär 400 nyfödda varje år de senaste åren. Dessutom flyttar fler till än från Katrineholm.

– Det känns bra att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun. Med den här befolkningsökningstakten kommer vi nå vårt mål att vara minst 34 000 invånare 2018. Takten på bostadsbyggandet i vår kommun är bra just nu. Vi har många andra byggen som pågår också samt flera i startgroparna, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Ytterligare upplysningar:
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*