16 februari 2017

PRESSMEDDELANDE: Katrineholm undertecknar Europeiska deklarationen om jämställdhet

Katrineholms kommun som i år fyller hundra år, blir också den hundrade kommunen att skriva under den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män, CEMR.

Framsida på Europeiska deklarationen för jämställdhet

Katrineholms kommuns målinriktade arbete med jämställdhet började 2010. Då antogs ett nytt styrsystem, ett jämställdhetsintegrerat styrsystem. Ett långsiktigt arbete påbörjades med att integrera jämställdhet i kommunens verksamheter, i planering, genomförande och uppföljning.

Hösten 2016 fick Katrineholm ett kvitto på sitt jämställdhetsarbete. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Öppna jämförelser jämställdhet rankade Katrineholm på 26:e plats, som jämställda kommun i Sverige.

Nästa steg i Katrineholms kommuns jämställdhetsarbete blir att underteckna den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

 – I grunden handlar det om demokrati. Effekterna av ett jämställt samhälle innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar i Katrineholms kommun kan ta del av kommunens service och resursfördelning på lika villkor. Och jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas, därför är detta arbete en självklarhet för oss, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

– Genom att underteckna deklarationen ställer vi oss bakom den europeiska deklarationen om jämställdhet. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen följs och att ta fram en kommunövergripande handlingsplan i syfte att genomföra det som står angivet i deklarationen. Vårt jämställdhetsarbete kommer sträcka sig utanför våra egna organisationer för att involvera även andra organisationer, säger Anneli Hedberg (S) ordförande i Folkhälsoutskottet.

Beslut om undertecknande av CEMR kommer att tas av kommunstyrelsen den 22 februari.

Mer information kontakta:
Anna Johansson Milovanovic, Jämställdhetsstrateg
Katrineholms kommun
Telefon: 070-517 17 61

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*