20 februari 2017

PRESSMEDDELANDE: Halvtidsresultat Katrineholm

Halvvägs in i mandatperioden är det dags för halvtidsuppföljning. Vad har uppnåtts under dessa första två år? Kort sagt; har vallöftena genomförts?

Göran Dahlström, Lars Härnström och Anna Marnell.

Halvtid på mandatperioden. Katrineholm går bra konstaterar Göran Dahlström och Lars Härnström. Anna Marnell verksamhetscontroller, är den som har koll på alla nyckeltal och mätningar. Foto: Geza Simon

Kommunens verksamheter styrs av politiskt beslutade mål. I början av varje mandatperiod sammanställer den politiska majoriteten en kommunplan som beskriver målen för de kommande fyra åren (se länk). Nu halvvägs in i mandatperioden görs en uppföljning för att se hur kommunen ligger till, i förhållande till målen.

 – Det går bra för Katrineholm. Redan nu i halvtid kan vi konstatera att många viktiga mål är uppfyllda. Bostadsbyggandet går för fullt. Välfärdsbygget går också för fullt. Vi har ett antal nya förskolor på gång, två nya grundskolor och ett nytt äldreboende. Allt detta vilar på en stabil, välskött ekonomisk grund, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

 – Näringslivet och kommunen har under de senaste åren gjort ett strålande jobb tillsammans! Vi har haft en långsiktig plan där vi målinriktat jobbat hårt för att stärka relationerna med kommunens företagare, säger kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M).

Båda är överens om att de flesta ”vallöften” är förverkligade eller på god väg att bli det. Men det finns självklart områden som de båda inte är nöjda med. Fortfarande har kommunen en hög andel som behöver försörjningsstöd. Det arbetet har intensifierats det senaste halvåret men resultatet av det arbetet kan ta lite tid. Andra områden som behöver förbättras är; betygsnivåerna i skolan behöver höjas och förskolegrupperna är i dagsläget för stora.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*