28 juni 2017

Katrineholm i Sverigetopp i årets miljörankning

Årets miljörankning för 2017 är här och Katrineholms kommun landar på en lysande 11:e plats av 290, och kammar dessutom hem första plats i länet.  Statistik för miljöranking i Katrineholm år 2009 till 2017

–  Framgångsreceptet för Katrineholms placering i årets miljörankning är målmedvetenhet, en handlingskraftig kommunorganisation och höga politiska ambitioner. I Katrineholm är vi stolta över vårt miljöarbete. Miljöfrågorna spelar en mycket viktig roll i vår kommunplan och där det tydligt framgår vilka mål kommunen förväntas nå, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S). 

Förra året (2016) hamnade Katrineholms kommun på plats 24 och gjorde ett lyft på totalt 36 platser (från plats 60). I år klättrar Katrineholm 13 platser och med en poäng på 27,98 av totalt 35 poäng. Katrineholm landar dessutom på plats 1av 9 i Södermanlands län.

Katrineholm lanserar miljöbarometer 

I samband med årets miljörankning lanserar även Katrineholm en miljöbarometer - ett digitalt verktyg för kommuner och organisationer som vill redovisa sitt miljö- eller hållbarhetsarbete på webben. På Katrineholms miljöbarometer kan intresserade följa miljöutvecklingen och miljöarbetet i Katrineholm inom fyra fokusområden: minskad klimatpåverkan, rena sjöar och vattendrag, biologisk mångfald och god bebyggd miljö.

Om rankningen

För nionde året i rad genomför Aktuell Hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt och Miljörapporten) en kommunrankning. Resultatet baseras på Aktuell Hållbarhets enkät som kommunerna besvarat. Årets enkät består av 23 frågor och en följdfråga. Svarsalternativen varierar mellan ja, delvis och nej. 

Göran Dahlström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
Telefon: 070 - 665 28 22 
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*