18 augusti 2017

Fler och fler Katrineholmare

Det första halvåret 2017 har befolkningen ökat med 274 personer. Totalt bor 33 996 i Katrineholms kommun. Delmålet för mandatperioden på 34 000 invånare är snart nådd, ett år tidigare än beräknat.

Bild: Från Århundradets Musikfest som lockade 10-11 000 personer till Djulö fritidsområde den 12 augusti 2017. Foto: Stina Stjernkvist
Från Århundradets Musikfest som lockade 10-11 000 personer till Djulö fritidsområde den 12 augusti 2017. Foto: Stina Stjernkvist

Idag kom befolkningsstatistiken för första halvåret 2017 från SCB. Katrineholm ökar igen och totalt bor det nu 33 996 invånare i Katrineholms kommun.

Det är dels födelseöverskott och inflyttningsöverskott som är grunden till de positiva siffrorna.  

 – Siffrorna visar att vi måste hålla ett fortsatt högt tempo i bostadsbyggandet. Ett delmål i befolkningsutvecklingen är att vara 34 000 invånare vid 2018 års slut. Det målet nådde vi nästan idag, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Sedan dess har befolkningen stadigt stigit. Målet är att bli 40 000 kommuninvånare till 2030.

Ytterligare upplysningar:
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*