3 april 2017

Byggstart av ny Katrineholmsentré

Med start 3 april kommer Talltullen att byggas om – från trafikplats till en välkomnande Katrineholmsentré.

Det första symboliska ”första spadtaget” av Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande, Sara Eriksson parkarbetare, Lars Hågbrandt samhällsbyggnadschef, Stefan Urby NCC och Lars Härnström kommunstyrelsens vice ordförande.
Det symboliska ”första spadtaget” av Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande, Sara Eriksson parkarbetare, Lars Hågbrandt samhällsbyggnadschef, Stefan Urby NCC och Lars Härnström kommunstyrelsens vice ordförande. Foto: Geza Simon

Trafikmiljön kommer bland annat att förbättras för gående och cyklister och ska andas trygghet och säkerhet. Talltullen utvecklas dessutom med två nya cirkulationsplatser som kommer att bidra till lägre hastigheter och samtidigt öka tryggheten och framkomligheten.

Ombyggnationen beräknas pågå mellan 3 april och vara färdig under hösten 2017.

Så här påverkas trafiken i området vid Talltullen:

Biltrafik kommer ha möjlighet att passera dubbelriktat under byggtiden och på tillfälliga körvägar. Tidvis kan viss störning ske. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Vid Oppundavägens norra sida kommer omledning ske via Frejgatan.

Ritning över hur trafiken leds om under byggnationen

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*