10 maj 2017

Befolkningsdrömgräns snart nådd

Det första kvartalet 2017 har befolkningen ökat med 129 personer. Totalt bor 33 851 i Katrineholms kommun. Målet på 34 000 invånare är snart nådd.

Nationaldraget 2015. Foto: Hanna Maxstad
Nationaldraget 2015. Foto: Hanna Maxstad

Idag kom befolkningsstatistiken för första kvartalet 2017 från SCB. Katrineholm har ökat med 129 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 33 851 invånare i Katrineholms kommun.

– Resultatet känns fantastiskt bra eftersom vi har födelöseöverskott och inflyttningen är fortsatt hög. Siffrorna visar också att vi måste hålla ett fortsatt högt tempo i bostadsbyggandet. Ett delmål i befolkningsutvecklingen är att vara 34 000 invånare vid 2018 års slut. Den drömgränsen kan nås redan i år om det fortsätter i den här takten, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Sedan dess har befolkningen stadigt stigit. Målet är att bli 40 000 kommuninvånare till 2030.

Ytterligare upplysningar:
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*