25 juli 2016

Regnbågsflaggan vajar vid Gröna Kulle

Idag manifesterar Katrineholms kommun Stockholm Pride genom att hissa regnbågsflaggan vid Stadshuset Gröna Kulle. Flaggan hissades första gången förra året, då lovade Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande att det skulle bli en årligen återkommande tradition.

Regnbågsflaggan

 – Det är ett litet steg i arbetet med att lyfta arbetet kring HBTQ-frågor men det är inte det enda som görs i Katrineholms kommun. Vi vill ha ett öppet och tolerant Katrineholm där mångfald och alla människors lika värde är en självklarhet. Första steget för att förändra är att öppna ögonen, se de normer som finns i vår vardag och hur vi möter varandra. I höst rullar vi igång en stor utbildningsinsats om HBTQ, som omfattar alla anställda i Katrineholms kommun, säger Göran Dahlström.

 

FAKTA
HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Tidigare användes enbart HBT som begrepp men HBTQ blir allt vanligare. Tongivande organisationer som exempelvis Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) använder sig av HBTQ gentemot medlemmar men HBT i politiska dokument eftersom de ser detta som ett mer vedertaget begrepp i debatten.

Sverige är ett heteronormativt samhälle, vilket bland annat innebär att alla förväntas vara antingen män eller kvinnor med tillhörande traditionella manliga och kvinnliga egenskaper. Skapandet och återskapandet av heteronormen sker kontinuerligt och omedvetet i en heteronormativ process som också innebär att alla förutsätts vara heterosexuella tills annat uttalas.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*