9 november 2016

Plusresultat i befolkningsstatistiken

Färska siffror från Statistiska Centralbyrån SCB, visar att det nu bor 33 596 invånare i kommunen. Under året har vi blivit 134 personer fler.  

Allsång vid Djulö
FOTO: Hanna Maxstad

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Idag kom befolkningsstatistiken för tredje kvartalet 2016 från SCB. Katrineholm har i det tredje kvartalet ökat med 14 personer, och med 134 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 33 596 personer i Katrineholms kommun.

– Jag är glad att vi visar ett positivt resultat för det tredje kvartalet 2016. Detta brukar vara den svagaste perioden, ofta med minussiffror vid befolkningsräkningen. Siffrorna visar att bostadsbyggandet är en betydelsefull beståndsdel i att utveckla vår kommun. Vi håller bra tempo i byggandet och vår närhet till tillväxtmotorn Stockholm gör att fler och fler företag fått upp ögonen för vårt läge. Oerhört viktigt att vi samtidigt som vi erbjuder företag mark och lokaler, parallellt med det även kan erbjuda bra bostäder till nya och gamla kommuninvånare, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

För ytterligare upplysningar, kontakta:
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22

Fakta:

Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Katrineholm ska vara en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*