9 december 2016

PRESSMEDDELANDE: EU-projekt bidrar till sysselsättning och tillväxt i Västra Sörmlandsregionen

Hand som gör tummen upp. Handen är blå och täcks av EU-flaggan.

Katrineholms kommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen har beviljats 1,8 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett projekt som ska bidra till fler arbetstillfällen och fler företag i hela Västra Sörmland (Katrineholm, Flen och Vingåker). 

– Det känns fantastiskt roligt att vi får extra resurser till vårt arbete med att skapa sysselsättning och tillväxt i Västra Sörmland.  I år har vi sett flera kvitton på våra satsningar – vi är årets tillväxtkommun i Sörmland och vi ökade kraftigt i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.  Att få projektmedel från EU är ett ytterligare bevis på att vi är på rätt väg. Nu lägger vi i nästa växel i tillväxtarbetet och fokuserar på ett nära samarbete med vårt näringsliv, säger samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt.

Projektet heter Tilllväxtsamverkan Västra Sörmland och handlar om att förbättra matchningen mellan företagens rekryteringsbehov och tillgänglig arbetskraft, och på så sätt skapa fler nya företag och fler arbetstillfällen i Västra Sörmland. Det är ett samverkansprojekt mellan Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen, företagarföreningarna Företagarna KFV, Västra Sörmlands Näringsliv, Forum Flen och KFV Marknadsföring samt Katec AB, ALMI Företagspartner Stockholm-Sörmland, NyföretagarCentrum Västra Sörmland och Coompanion Sörmland. Europeiska regionala utvecklingsfonden har beviljat 1,8 miljoner kronor i stöd till detta projekt.

– Vi startar igång projektet den 1 januari 2017. Projektidén grundar sig i behov som näringslivet själva har definierat och består av tre delar: att inventera och tydliggöra vilka företagsfrämjande aktörer som finns, att utveckla en metod för resultatinriktad samverkan kring kompetensmatchning, och att skapa fysiska och digitala mötesplatser. Projektet pågår fram till 31 maj 2019, säger Josefin Smeds, projektledare och internationell samordnare på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. 

–  Vi ser mycket positivt på det här projektet eftersom det stöttar våra medlemsföretag i sin fortsatta tillväxt. Det går bra för regionens näringsliv just nu, och genom att arbeta aktivt kring rekrytering i samverkan med kommun, arbetsförmedling med flera fortsätter vi i rätt riktning framåt, säger Leif Birch-Jensen, ordförande i industriföreningen Västra Sörmlands Näringsliv.

Lars Hågbrandt 
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Telefon: 0150-570 79 
E-post: lars.hagbrandt@katrineholm.se 

Josefin Smeds 
Internationell samordnare 
Telefon: 0150-571 44  
E-post: josefin.smeds@katrineholm.se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*