13 april 2016

PRESSMEDDELANDE: Flera händelser anmäls enligt lex Sarah

Vård- och omsorgsnämnden kommer på sitt sammanträde torsdagen den 21 april att behandla tre ärenden enligt Lex Sarah.

Vänta på hjälp

 Första ärendet handlar om att larmcentralen uppfattat ett larm fel vilket medförde att hjälp från larmpatrullen uteblev. Dock anlände hemtjänsten till brukaren för ett ordinarie besök inom cirka 30 minuter. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta och att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah och ska anmälas till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Brukare försvann

Det andra ärendet handlar om att en brukare avvek från korttidsboende utan att medarbetarna märkte detta. Brukaren återfanns oskadd. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta och att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen utgör en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah och ska anmälas till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Dörrlarm avstängt

Det tredje ärendet handlar om att ett nyinstallerat dörrlarm inte sattes på hemma hos brukaren efter hemtjänstens sista besök för dagen. Detta medförde att nattpattrullen inte fick larm om när brukaren lämnade bostaden under natten. Brukaren fick hjälp hem och var oskadd. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta och att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen bedöms vara en påtaglig risk för missförhållande enligt Lex Sarah. Denna bedömning medför att händelsen inte rapporteras till IVO.

 

För mer information kontakta:

Eva Hersler
Chef för myndighets- och specialistavdelningen, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon 0150-568 21

Fakta om Lex Sarah

Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. Ett missförhållande är en handling som utförts såväl som en handling som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Regler om Lex Sarah finns dels i socialtjänstlagen dels i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

All personal som är anställd inom kommunens äldre – och handikappomsorg, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av kommunen ska rapportera missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande. Alla rapporter ska utredas, åtgärdas och avslutas med ett beslut eller ett ställningstagande. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*