1 juni 2016

Pressmeddelande: Katrineholm testar unikt digitalt barnbibliotek

Barn i Katrineholm, Stockholm och Malmö får nu ett nytt digitalt bibliotek. Bibblix – appen för läslust, inspiration och e-boksläsning – är helt utformad efter 6–12-åringars behov, önskemål och användarbeteenden. Både bokslukaren och den mindre läsvana kan söka böcker utifrån intresseområden, hitta oväntade boktips och läsa böcker direkt i surfplattan.

Digitala inspirationsbibliotek och barnböcker i digitalt format har funnits ett tag. Det nya med Bibblix är att den kombinerar läsinspiration med ett stort professionellt urval av böcker som kan läsas direkt i en surfplatta. I Bibblix hittar barnen böcker på ett sätt som är anpassat just för dem. Boktipsen är framtagna av barnbibliotekarier.

Bibblix erbjuder böcker i olika format. Dels hittar barnen strömmande och nedladdningsbara e-böcker, vilka de kan läsa direkt i surfplattan och dels kan de få tips på pappersböcker som de kan komma till biblioteket för att låna.

Barn i olika åldrar, i olika socioekonomiska situationer och med olika läsförmåga har testat appen under arbetets gång. Deras synpunkter och tankar har varit och fortsätter att vara en viktig del i utvecklingen. Innehållet och utformningen bygger på en omfattande effektkartläggning och målgruppsanalys. Alla böcker har specialskrivna presentationstexter anpassade för målgrupperna.

 – Det känns mycket spännande och alldeles rätt att delta i detta unika projekt. Att förbättra tillgängligheten och få chansen att öka läslusten hos barnen i Katrineholm är helt i linje med våra mål och planer. Min förhoppning på lite längre sikt är att Bibblix är ett steg på vägen till nationell samverkan avseende digitala biblioteksresurser, säger Hanna Rasmussen, bibliotekschef i Katrineholms kommun.

Bibblix är framtagen av Stockholms stadsbibliotek i samarbete med Malmö stadsbibliotek och med bidrag från Kulturrådet. Katrineholms bibliotek är med som testkommun. Alla kan kostnadsfritt ladda ner appen och läsa tre böcker. För att läsa fler böcker behöver användaren ha ett lånekort vid antingen Stockholms stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek eller Katrineholms bibliotek.

 – I Katrineholm satsar vi på läsprojekt och bibliotek. Att vara lättillgängliga och finnas på samma forum som låntagarna är viktigt, säger Cecilia Björk (S), ordförande i kultur- och turismnämnden i Katrineholm.

Fakta om Bibblix:

  •  Bibblix är en app för barn mellan 6 och 12 år.
  •  Appen fungerar i surfplattor och finns tillgänglig i Google Play och   App Store.
  •  För att kunna läsa fler än tre böcker behöver användaren ett lånekort   på Stockholms stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek eller Katrineholms   bibliotek. 
  •  Boktipsen är framtagna av barnbibliotekarier.
  •  Katrineholm testar Bibblix fram till 31 december 2016.

För mer information kontakta:

Hanna Rasmussen, bibliotekschef Katrineholms kommun, 0150-576 36