19 september 2016

Jättesatsning på äldreboende i Katrineholm

Ett nytt äldreboende med 96 lägenheter på vardera 37 kvadratmeter ska stå färdig 2019. Det nya boendet ska byggas i anslutning till Strandgården.

Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Göran Dahlström (S) kommunstyrlsens ordförande, Ulrica Truedsson (S) vård och omsorgsnämndens ordförande och Päivi Kabran chef vård och omsorgsnämnden presenterade idag storsatsningen på äldreboende i Katrineholm. Foto: Geza Simon

Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Göran Dahlström (S) kommunstyrlsens ordförande, Ulrica Truedsson (S) vård och omsorgsnämndens ordförande och Päivi Kabran chef vård och omsorgsförvaltningen presenterade idag storsatsningen på äldreboende i Katrineholm. Foto: Geza Simon

Kommunstyrelsen kommer att ge KFAB uppdraget att projektera, upphandla och bygga nytt äldreboende. Prislappen är satt till drygt en kvarts miljard kronor.  Byggnationen ska vara färdigställd under år 2019.

 – Detaljplanen antas troligen under första kvartalet 2017, sen är det fritt fram att bygga. Det nya äldreboendet kommer att generera ungefär åttio nya arbetstillfällen, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Byggplanerna ska upp till beslut vid kommunstyrelsens nästa möte den 28 september.

4 korta fakta om jättesatsningen

  • 96 lägenheter á 37 kvadratmeter
  • Totalt 9 043 kvadratmeter
  • Klart under år 2019
  • Cirka 80 nya arbetstillfällen

Mer information:
Göran Dahlström 
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*