22 september 2016

Historisk vecka - två nya skolor i Katrineholm

Höstenterminen 2020 ska två nya skolor stå färdiga i Katrineholm. Tillsammans ska de kunna ta emot drygt 1500 elever.

Helen Björkqvist, Johan Söderberg, Göran Dahlström, Magdalena Norin, Sanna Ölander Borg och Lars Härnström.
Ett glatt gäng presenterade idag planerna för två nya skolor i Katrineholm. 
Helen Björkqvist chef bildningsförvaltningen, Johan Söderberg (S) bildningsnämndens ordföranade, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Magdalena Norin rektor Järvenskolan Tallås, Sanna Ölander Borg rektor Järvenskolan Södra och Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

 

Senast 2020 ska Katrineholm ha två nya skolor färdiga. En av dem en F-6 skola (förskola, låg- och mellanstadium) med plats för 630 elever. Den andra en 7-9 skola (högstadium) med plats för 900 elever. Totalt en investering på närmare en halv miljard kronor.   

 – Denna höstvecka går till Katrineholms historia som en av de mest betydelsefulla veckor någonsin. Och troligtvis den mest påkostade. I måndags berättade vi om storsatsningen på det nya äldreboendet som ska byggas i Nävertorpsområdet. Idag om två nya skolor. Tillsammans är det en investering på 710 miljoner kronor, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

F-6 skolan är planerad att byggas på norr och högstadiet på Järvenområdet.

Byggplanerna för det två skolorna och äldreboendet ska tas upp för beslut på kommunstyrelsens möte den 28 september.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*