17 mars 2016

PRESSMEDDELANDE: Heltidsarbete – en självklarhet i Katrineholm

Katrineholms kommun kommer erbjuda alla anställda heltidsanställning. Dels för att trygga framtida rekryteringar men också ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ulrika Truedsson, Göran Dahlström, Anneli Hedberg och Lars Härnström.
Den politiska majoriteten vill att alla kommunanställda ska ha rätt till heltidsarbete. Från vänster Ulrika Truedsson (S), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S) och Lars Härnström (M). FOTO: Geza Simon

Från och med 1 januari 2017 kommer nyrekryteringar, samt visstidsanställningar längre än tre månader vid Katrineholms kommun anställas på heltid. Detta är en ny reform som den politiska majoriteten presenterar idag. Reformen utökas från och med 1 juli 2018 med att erbjuda samtliga anställda vid kommunen en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad.

 – I grunden handlar det om att vi tycker att en ensamstående ska kunna försörja sig på en inkomst.  Förslaget har också till syfte att trygga framtidens personalförsörjning, bland annat genom att öka möjligheterna att gå från deltid till heltid. Statistik visar att det oftast är kvinnor som ofrivilligt är deltidsanställda vilket gör detta i allra högsta grad till en jämställdhetsfråga. Vi tror också att vi ökar attraktionskraften hos Katrineholms kommun som arbetsgivare, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Idag är ungefär 70% i Katrineholms kommun heltidsanställda. Heltid som norm ökar möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare. Sysselsättningsgrad är för medarbetaren en angelägen fråga då inkomsten är grunden för försörjningsförmågan. Inkomsten är samtidigt grunden för en rad trygghetssystem, vilka påverkar möjligheter till försörjning vid sjukdom, arbetslöshet eller pension.

Reformen om heltidsanställningen ska tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 23 mars och i kommunfullmäktige senare i april. 

Mer information:

Göran Dahlström, telefon: 070-665 28 22 
E-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Läs mer heltidsreformen

Presentation

Beslutsunderlag