1 november 2016

PRESSMEDDELANDE: GDL Transport Holding AB köper Katrineholm kommuns samtliga aktier i Katrineholm Rail Point AB

Katrineholm Rail Point AB sköter driften av kombiterminalerna inom Katrineholms Logistikcentrum. Bolaget är ett logistiknav för alla slags transportlösningar och erbjuder kostnadseffektiva och miljövänliga logistiklösningar. Nu kliver kommunen ur sitt ägande och säljer sina aktier motsvarande 32 % av bolaget, till GDL Transport Holding AB.

 – När vi gick in i detta projekt för ett antal år sedan var just detta ett av målen. Att förädla och utveckla Katrineholms Logistikcentrum till ett attraktivt logistikområde. Idag är vi där, näringslivet har fått upp ögonen för Katrineholm. Det är också extra roligt att lämna över stafettpinnen till Henrik Holm, VD för GDL Transport Holding AB. Han och hans bolag har varit med och följt utvecklingen av Logistikcentrum. Att de går in som huvudägare av Katrineholm Rail Point AB känns tryggt för framtiden, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

– Vi ser detta förvärv som en bra möjlighet att utveckla vår logistikverksamhet i Katrineholm, både när det gäller kombiterminalen och logistiken runt kombiterminalen. Katrineholms geografiska placering är också helt rätt för att utvecklas som en ledande logistikstad, säger Henrik Holm VD GDL Transport Holding AB.

Genom förvärvet äger nu GDL Transport Holding AB 66 % av bolaget. De övriga 34 % ägs av m4 gruppen AB.  

Avtalets giltighet förutsätter att fullmäktige i Katrineholms kommun genom beslut som vinner laga kraft godkänner avtalet vid mötet den 19 december.

Förvärvet förutsätter också ett godkännande vid Katrineholm Rail Point AB:s extra bolagstämma.

Mer information
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande Katrineholm
Telefon: 070 – 665 28 22

Henrik Holm VD GDL Transport Holding AB
telefon: 072 – 353 98 68

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*