8 december 2015

PRESSMEDDELANDE: Novemberräkningen lyfter Katrineholm till ny höjd

Novemberräkningen är den befolkningsstatistik som ligger till grund för kommande skatteintäkter och statsbidrag. Katrineholm kommuns invånarantal når nya höjder, vi är nu 33 455 personer. Det är en ökning på 247 personer jämfört med 1 november i fjol.

Hoppande tjej

 


Idag presenterade SCB sin novemberräkning av befolkningsstatistiken. Denna summering av Sveriges befolkning ligger till grund för landets kommuners skatteintäkter och statsbidrag.

– Vår kommun har invånarmässigt aldrig varit större. Resultatet berättar för oss att bostadsbyggande och företagsetableringar är tillsammans de absolut betydelsefullaste beståndsdelarna i att utveckla vår kommun.  Vår närhet till tillväxtmotorn Stockholm gör att fler och fler företag fått upp ögonen för vårt läge. Oerhört viktigt att vi samtidigt som vi erbjuder företag mark och lokaler, parallellt med det även kan erbjuda bra bostäder till nya och gamla kommuninvånare. Nu gäller det att fortsätta bygga så det står härliga till, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Fakta om befolkningsstatistiken
Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken redo­visas varje månad, kvartal och helår och inne­håller upp­gifter om folk­mängd och befolk­nings­föränd­ringar, till exempel födda, döda och in‑ och ut­flyttade. Upp­gifterna redo­visas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civil­stånd, födelse­land och medborgar­skapsland.

I Sverige bor nu 9 838 480 invånare (antal personer 31 oktober 2015)

Källa: www.scb.se

FOTO: Hanna Maxstad

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*