16 juni 2015

PRESSMEDDELANDE: Massiv utbildningsinsats i Katrineholm om HBTQ

Samtliga cirka 3000 kommunanställda i Katrineholm ska få utbildning i HBTQ.

Sverige är ett heteronormativt samhälle, vilket bland annat innebär att alla förväntas vara antingen män eller kvinnor med tillhörande traditionella manliga och kvinnliga egenskaper. Skapandet och återskapandet av heteronormen sker kontinuerligt och omedvetet i en heteronormativ process som också innebär att alla förutsätts vara heterosexuella tills annat uttalas.

 – Vi beslutade i kommunfullmäktige att en förstudie om HBTQ personers situation i kommunen skulle göras. Resultatet av förstudien har varit grunden för utbildningsinsatsen, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

 – Undersökningar visar att både unga och äldre HBT-personer är särskilt utsatta för diskriminering, våld och hot om våld. I vår förstudie framkom att det finns en omedvetenhet rörande HBTQ-personers situation i kommunen vilket vi vill ändra på genom utbildningsinsatser, säger Jenny Skarstedt, som ansvarat för förstudiens genomförande.

För att höja kunskapsnivån bland anställda i kommunen planeras ett treårigt vidareutbildningsprojekt för samtliga anställda, för vilket kommunen kommer söka stöd från socialstyrelsen under hösten 2015. Utbildningsinsatserna sker i tre olika nivåer där olika anställda genomgår utbildning på en, för verksamheten anpassad, nivå.  

Projektet börjar med en halvdagsutbildning under hösten 2015 där 200 anställda kommer utbildas av RFSL och myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 

För mer information kontakta

Jenny Skarstedt, avdelningschef Ung kultur och fritid
Telefon: 0150-573 99, 0730-26 47 71

 

Fakta:

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Tidigare användes enbart HBT som begrepp men HBTQ blir allt vanligare. Tongivande organisationer som exempelvis Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) använder sig av HBTQ gentemot medlemmar men HBT i politiska dokument eftersom de ser detta som ett mer vedertaget begrepp i debatten.

KÄLLA: Wikipedia

Queer är ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig.

KÄLLA: Begreppslista, RFSL

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*