9 september 2015

PRESSMEDDELANDE: Katrineholms kommun flyttar ut kontoret på stan!

Den 11 till 12 september flyttar samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun ut sin verksamhet på Stortorget i Katrineholm. Invånarna får möjlighet att möta sin kommun i ett öppet sammanhang, ställa frågor och diskutera utvecklingen av Katrineholms kommun. 

Kontoret på stan! Foto: Hanna Maxstad

- Vi väljer att flytta ut vårt kontor till Stortorget här i Katrineholm för att komma närmre kommuninvånarna som bor och verkar här. Vi vill skapa nya och intressanta mötesplatser och ge invånarna i Katrineholm möjlighet att möta sin kommun i ett öppet sammanhang, tycka till om det som sker kring staden och landsbygdens utveckling och diskutera med oss som är på plats, säger samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt

Under de två dagarna kommer besökaren bland annat ha möjlighet att få direktrådgivning kring bygglov, avlopp, klimat- och energi, radonmätning och start av eget företag. Kommunens visualiseringsbord finns på plats och ger besökaren en inblick i aktuella byggprojekt så som Stortorget, Logistikcentrum, Kvarteret Hjorten, Kvarteret Palmen och mycket mer. På plats finns representanter från kommunen - redo att diskutera och svara på besökarens frågor och tankar om Katrineholms utveckling.

TIDER
Fredag 11 september klockan 10-18.
Lördag 12 september klockan 10-15.

PLATS
Stortorget i Katrineholm.

Programmet för de två dagarna finns i högerspalten.

För mer information om programmet vänligen kontakta Josefine Karlsson, kommunikatör på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Telefon: 0150 – 577 170150 – 577 17.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*