17 augusti 2015

PRESSMEDDELANDE: Katrineholmarna är fler än någonsin

I dag har befolkningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB kommit.  – Det är All time high. Nu bor 33 432 personer i Katrineholms kommun, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Mycket folk i rörelse på Katrineholms torg.
FOTO: Hanna Maxstad

Katrineholm är nu befolkningsmässigt större än någonsin. Idag den 17 augusti kom befolkningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB. Katrineholms kommun har nu 33 432 invånare i kommunen. Den tidigare toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer

– Det känns fantastiskt bra att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun och att vi kan säkra och utveckla välfärden i Katrineholms kommun. Befolkningsstatistik ligger till grund för kommande skatteintäkter och statsbidrag därför är det bra vi blir fler och fler. Siffrorna ligger helt i linje med det vi räknat med för att nå vårt framtida befolkningsmål, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

För ytterligare upplysningar, kontakta: Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Katrineholm ska vara en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*