2 december 2015

PRESSMEDDELANDE: Från toan till tanken

Katrineholms kommun är ledande i landet på antal transportfordon som drivs av förnybar energi. Katrineholm är också en av få kommuner som använder energi från vindkraft, solceller och solfångare. Detta visar en rapporten som idag ges ut av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Idag släpptes rapporten Öppna jämförelser Energi och klimat 2015, byggnader och transporter i kommuner och landsting. Rapporten redovisar tre områden i sin skrift; fordon, energiförbrukning i bostäder, lokaler och förnybar energi. 

Våra fordon
I våra transporter med bilar, lastbilar har vi gjort energibesparingar motsvarande 9 %. Målet var 5 %. Anmärkningsvärt är att hela 67 % av våra personbilar och lätta lastbilar drivs av förnybar energi, i vårt fall biogas. Detta gör oss faktiskt bäst i landet. Det är alltså hushållens toalettspolningar, via reningsverket och biogasanläggningen som driver många av kommunens transportbilar.  

Energiförbrukningen i kommunens lokaler, kontor och bostäder har minskat sedan 2009 med 10 % vilket är dubbelt så bra än det uppsatta målet på 5 %. 

Förnybar energi
Att använda förnybar energi i våra lokaler har också förbättrats. 2009 hade 71 % förnybar energi i kommunens lokaler, kontor och bostäder. Idag har den siffran ökat till 83 %. Glädjande i rapporten är att vi är en av 15 kommuner i landet som använder vindkraft, el från solceller och värme från solfångare. De flesta kommuner har en eller två av dessa energikällor. Den elen vi köper från eldistributörer har högst förbättringspotential, endast 41 % av den elen är förnybar energi. 

– Kommunen har en bra linje med energi och klimatarbetet. I grova drag handlar det om att minska förbrukningen – energieffektivisera och växla över till förnybar energi. Vi har en långsiktig, realistisk plan som vi följer väl. Nyligen har vi påbörjat arbetet med vår Energi- och klimatplan som ska vara klar under kommande år. Den ska ge oss fortsatta riktlinjer för hur vi ska jobba med dessa frågor framöver och hur högt ställda mål vi ska ha. Dessutom har Kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska delta i Regeringens initiativ; Fossilfritt Sverige. Klimatarbetet är en ständigt pågående process som alla måste delta i, därför ser jag mycket positivt på det pågående klimatmötet i Paris, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Kontakt:
Kjell Dävelid, energirådgivare Katrineholms kommun, tele: 070 – 570 83 57

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*