Katrineholms kommun fortsätter mot tillväxtmålet - Katrineholm
19 februari 2015

Katrineholms kommun fortsätter mot tillväxtmålet

Befolkningsstatistiken för helåret 2014 från SCB (Statistiska Centralbyrån) visar att Katrineholm ökat invånarantalet med 338 personer. Totalt är vi nu 33 268 personer i Katrineholms kommun.

Det är fler som föds än som avlider och fler som flyttar in än som flyttar ut.

-          Det känns fantastiskt bra att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun och att vi kan säkra och utveckla välfärden i Katrineholms kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

För ytterligare upplysningar, kontakta: Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Katrineholm ska vara en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*