19 februari 2015

Katrineholms kommun fortsätter mot tillväxtmålet

Befolkningsstatistiken för helåret 2014 från SCB (Statistiska Centralbyrån) visar att Katrineholm ökat invånarantalet med 338 personer. Totalt är vi nu 33 268 personer i Katrineholms kommun.

Det är fler som föds än som avlider och fler som flyttar in än som flyttar ut.

-          Det känns fantastiskt bra att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun och att vi kan säkra och utveckla välfärden i Katrineholms kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

För ytterligare upplysningar, kontakta: Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Katrineholm ska vara en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*