19 mars 2015

Ett smakprov av Digitala veckan

Nu är det dags för Digitala veckan på Kulturhuset Ängeln i Katrineholm. Under veckan kommer ett flertal aktiviteter att arrangeras. Syftet med veckan är att ge smakprov på den digitala service som finns för alla, gammal som ung. Digitala veckan pågår samtidigt i hela Europa under namnet Get online week som pågår 23-29 mars.
Kom och lyssna på Nätityder - en viktig föreläsning om näthat. Du får också veta hur man gör för att ”koda med Gamemaker” och testa att delta i ett LAN med Ung kraft.

Sök dina ättlingar genom att släktforska på internet. Föreningen Seniornet berättar om hur äldre kan bli mer digitalt delaktiga. Vi visar hur man gör för att låna en e-bok och hur du kan ha digital kontakt med ditt barns skola. Tolkar på arabiska och somaliska finns på plats.

Hela programmet för veckan finns under mer information.

För mer information kontakta:

Ann-Louise Törling, ansvarig för Digitala veckan i Katrineholms kommun

e-post: ann-louise.torling@katrineholm.se