22 oktober 2015

Damlaget Värmbol får 160 000 kronor i sponsring av kommunen

Det nyblivna division-1 laget DFK Värmbol får 160 000 kronor årligen i sponsorpengar av kommunen. Avtalet gäller i tre år, meddelade kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) då parterna träffades i går kväll.

Anna Johansson, Mikael Örning och Göran Dahlström skakar hand.
Anna Johansson, Mikael Örning och Göran Dahlström skakar hand på det nya sponsringsavtalet mellan kommunen och damlaget DFK Värmbol. FOTO: Geza Simon

DFK Värmbols ordförande Mikael Örning var nöjd efter träffen med Göran Dahlström och Anna Johansson kommunens jämställdhetsstrateg. Kommunens sponsringsstöd höjdes i ett nafs från 40 000 kronor årligen till 160 000 kronor.

 – Pengarna är oerhört välkomna och som vi behöver för att kunna etablera oss division -1 fotbollen, säger Mikael Örning.

Som med all sponsring kräver kommunen någon form av motprestation av föreningen. Det kan handla om att göra kommunen synlig på matchtröjorna, programmen eller annan form av marknadsföring.

 – Ur ett jämställdhetsperspektiv går vi mer och mer från ord till handling i kommunen. Det här är det senaste beviset på det, säger Anna Johansson. Kommunens ståndpunkt är att flickor, pojkar, kvinnor, män ska ha samma förutsättningar att bedriva idrott, gå till biblioteket, badhuset eller att tillägna sig vilken som helst av kommunens tjänster.

I och med höjningen av sponsringsstödet till DFK Värmbol ligger damlaget på samma nivå som herrlaget VFC.

 

Genusmedveten styrning – så arbetar kommunen med jämställdhet
Vårt styrsystem säger att vi ska planera, genomföra och följa upp våra verksamheter så att kvinnor och män, flickor och pojkar kan ta del av resurser på lika villkor.

Styrsystemet ligger till grund för alla kommunens verksamheter, med detta som grund ska det sedan finnas en genusmedveten röd tråd i allt vi gör.

Ur kommunens idrottspolitiska program: För kommunen är det angeläget att jämställdhetsperspektivet integreras i föreningarnas verksamhet. Jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ges samma för- utsättningar inom alla idrotter och att nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Det handlar också om normer och värde-ringar, därför är det viktigt att uppmärksamma kvinnors och mäns olika villkor i sitt idrottsutövande.

Många barn och ungdomar får en stor del av sin praktiska skolning i demokrati i den lokala idrottsföreningen. Föreningarna har därmed en viktig roll i att sprida demokratiska värderingar och i att stimulera barn och ungdomars egna aktiva inflytande.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*