Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S)

Kontaktuppgifter

Göran Dahlström
goran.dahlstrom@katrineholm.se
Besöksadress Fredsgatan 38
Telefon 0150-570 09, 070-665 28 22
Telefon sekreterare Sanna Klang 0150-570 22

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S)
Fotograf: Hanna Maxstad