15 januari 2018

Trädfällning i Sveaparken och vid Gröna Kulle under vecka 3

Under vecka 3 genomför Katrineholms kommun trädfällning i Sveaparken samt vid Stadshuset Gröna Kulle i Katrineholm.

Trädfällning i Sveaparken

Med start måndagen den 15 januari genomför Katrineholms kommun trädfällning i Sveaparken i Katrineholm. Arbetet beräknas pågå under hela vecka 3. Under arbetets gång är parken delvis avstängd och vakter utplacerade i syfte att öka säkerheten. De träd som fälls är delar av parkens större pilar och popplar. 

Trädfällningen är en del av förändringen av Sveaparken. Den bidrar till att ljusa upp parken och öka tryggheten och säkerheten samt förhindra att träd utgör en fara med fallande grenar. Under 2018 och 2019 kommer parken dessutom att förvandlas till en mötesplats med nya planteringar, multisportbana, nya lekupplevelser som vatten- och klätterlek, förbättrad belysning och mycket mer. 

Trädfällning vid Stadshuset Gröna Kulle den 15 januari

Fällning av den gamla lutande tallen vid Stadshuset Gröna kulle (mot Fredsgatan) kommer att ske måndagen den 15 januari. Trädfällingen genomförs av säkerhetsskäl på grund av risk för vindfällning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*