22 januari 2018

Skyddsjakt på vildsvin 24 januari

Den 24 januari kommer vi att utföra skyddsjakt på vildsvin 08.00-13.00 mellan Karsudden och Katrineholms gård. Syftet med skyddsjakten är att minska antalet vildsvin då de rör sig inne i samhället och ställer till med skador på mark för kommunens arrendatorer. 

Vi kommer att informera om jakten i närområdet med skyltar vid ingångar till gångstråk och infartsvägar. Det kommer även att sättas upp skyltar med information om att "jakt pågår" längs med delen av riksväg 52 som går nära jaktområdet. Vi har även informerat våra arrendatorer. 

Har du frågor om jakten? 

Kontakta: 
Fredrik Ahlman, jaktledare
Tel: 070-685 72 40

Karin Engvall, avdelningschef Service- och teknikförvaltningen
Tel: 0150-572 29 

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*