30 november 2018

Katrineholms ”Regering” 2019 - 2022

Idag presenterades Katrineholms kommuns nya ordförandegrupp i nämnder och styrelser för kommande mandatperiod 2019 - 2022.

Majoriteten presenterande idag sitt förslag till fördelning av poster som ordförande och vice ordförande i nämnderna för den nya mandatperioden. Kommunfullmäktige tar beslut om detta vid sitt sammanträde den 17 december i år. Den nya ordförandegruppen börjar sitt uppdrag den 1 januari 2019.

Nämnd

Ordförande

Förste vice ordförande

Kommunfullmäktige

Torgerd Jansson (S)

Mirjana Cvrkalj (M)

Kommunstyrelsen

Göran Dahlström (S)

Lars Härnström (M)

Krisledningsnämnden

Göran Dahlström (S)

Lars Härnström (M)

Bildningsnämnden

Johan Söderberg (S)

Fredrik Ahlman (M)

Vård- och omsorgsnämnden

Ulrica Truedsson (S)

Christoffer Öqvist (M)

Socialnämnden

Marie-Louise Karlsson (S)

Christer Sundqvist (M)

Service- och tekniknämnden

Anneli Hedberg (S)

Helena Gärtner (M)

Kulturnämnden

Cecilia Björk (S)

Carl-Magnus Fransson (M)

Bygg- och miljönämnden

Martin Edgélius (M)

Michael Hagberg (S)

Viadidaktnämnden

Gunilla Magnusson (S)

Vingåker

Valnämnden

Annie-Marie Carlsson (M)

Michael Hagberg (S)

VSR

Vingåker

Abdulahi Hassan (S)

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*