2 juli 2018

Eldningsförbud

Just nu är det eldningsförbud i i Katrineholm och Vingåkers kommuner.

Det är extremt torrt i skog och mark, risken för bränder är mycket stor. Prognoserna visar ingen förbättring i väderläget gällande brandrisken under den närmsta veckan.

Eldningsförbudet råder därför från och med kllockan 12 måndagen den 2 juli 2018 i Katrineholm och Vingåkers kommun.

Förbudet gäller tillsvidare och upphör då Räddningschef i beredskap vid Västra Sörmlands Räddningstjänst meddelar detta.

Förbudet innebär

På allmän plats och i naturen är det endast tillåtet att grilla i iordningsställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle så som kol eller briketter. Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningställd grillplats eller trädgårdsgrill, då med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.

Den som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida

www.dinsäkerhet.se

Beslut med stöd av förordningen {2003:789) om skydd mot olyckor.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*