20 februari 2018

Dags att ansöka om idrotts-/ungdomsledarstipendier!

Service- och tekniknämnden delar varje år ut stipendier till idrottsutövare och ungdomsledare som är aktiva i Katrineholms kommun. Sista ansökningsdag är 28 februari.
Idrottsstipendium
Stipendiet är på 10 000 kronor. Det utdelas till individuella idrottare eller deltagare i lagidrott och ska ses som en belöning för goda prestationer. För att komma ifråga för stipendiet måste man vara skriven i Katrineholms kommun. Det är inte möjligt att få stipendiet mer än en gång.

Ungdomsledarstipendium
Kommunen delar årligen ut tre ungdomsledarstipendier på vardera 5 000 kronor. Genom stipendierna uppmärksammas ledare som på ideell basis under längre tid engagerat sig för ungdomars föreningsaktiviteter. Det är inte möjligt att få stipendiet mer än en gång.

Här hittar du som ansökande förening mer information om stipendierna och kan även göra en ansökan: Stipendier

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*