2 januari 2018

Bonus till Katrineholm för jobbsatsning

Regeringen ger Katrineholm 1.5 miljoner kronor i bonus för sitt arbete med att skaffa jobb till människor som har svårt att få jobb, så kallade extratjänster.

Barn i skolklass miljö. Foto: Hanna Maxstad
I Katrineholm finns 60 extratjänster, 15 till är på gång. Målet är att ha 100 extratjänster till midsommar 2018. De flesta jobben finns inom vård och skola. Foto: Hanna Maxstad.

Katrineholms kommun har anställt över sextio personer i extratjänster. Det är tre gånger mer än regeringens mål. Därför kommer Katrineholm att få nära en och en halv miljon extra i bonus från staten i år. Om inte alla landets kommuner når sina mål kan det bli ännu mer pengar, enligt Fredrik Olovsson riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i Finansutskottet.

– Den stora vinsten är förstås inte den bonus som Katrineholm får utan att ungefär 60 personer nu har ett jobb att gå till. Det är viktigt för den enskilde personen och det är viktigt för Katrineholm att människor kan försörja sig. Långsiktigt kommer det att vara det absolut viktigaste. Nu ska vi intensifiera arbetet med att skaffa fram extratjänster, målet är att ha 100 extratjänster till midsommar 2018, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Om extratjänster

Regeringen har avsatt en halv miljard kronor i budgeten för 2018 till en bonus för de kommuner som anställde tillräcklig många i så kallade extratjänster. Det är en anställningsform för personer som har svårt att få jobb även på en stark arbetsmarknad och där staten betalar hela lönen för att de ska få in en fot på arbetsmarknaden.

Extratjänster på heltid erbjuds till långtidsarbetslösa och nyanlända.

Arbetsgivaren sätter lön utifrån minimilön i överenskommelse med facket.

Kostnaden ersätts till 100 procent av Arbetsförmedlingen som även betalar ut ett handledararvode

I Katrineholm finns nu 60 extratjänster, 15 därtill är på gång. Målet är att ha 100 extratjänster till midsommar 2018.

Åtgärden är begränsad till ett år med syftet att den arbetslösa ska gå vidare till studier eller annat jobb. Men tjänsten kan förlängas ett år. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*