16 november 2017

Vill du arbeta som röstmottagare vid valet 2018?

Den 9 september 2018 kommer val till Riksdag, regioner och kommuner att hållas.

I varje kommun finns en valnämnd som har ansvaret för att valen genomförs på det sätt som lagstiftningen anger. I valnämndens ansvarsområde ingår att se till att det finns vallokaler och att det i dessa lokaler finns röstmottagare som tar emot, registrerar och räknar rösterna som kommer in under valdagen.

I Katrineholms kommun kommer det att finnas sammanlagt 20 vallokaler där man kommer att kunna rösta på valdagen. Till detta kommer också möjligheten att förtidsrösta på ett antal platser veckorna före valdagen.

Valnämnden kommer under slutet av detta år och början av 2018 att bemanna valorganisationen, det vill säga se till att det finns röstmottagare i varje vallokal på valdagen den 9 september 2018.

Du som är intresserad av att sitta som röstmottagare i någon av vallokalerna vid valet, ska kontakta valnämndens kansli via telefon eller e-post (kontaktuppgifter finns nedan) för mer information och för att lämna intresseanmälan om att arbeta som röstmottagare 2018.

Arbetsuppgifter

Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.  I arbetsuppgiften som röstmottagare ingår bl a att:

  • upprätthålla god ordning i vallokalen
  • ta emot röster och lägga dem i urnan
  • hjälpa de väljare som ber om det
  • granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning

Som blivande röstmottagare kommer du att genomgå en utbildning. Enligt nya bestämmelser, är utbildningen obligatorisk för att kunna förordnas som röstmottagare.  Valnämndens kansli kommer att svara för utbildningen, som är planerad att genomföras under våren och sommaren 2018.

Ytterligare information om utbildningen kommer att meddelas senare. I övrigt hänvisas till den information som finns på
Valmyndihetens webbplats.

Din profil

Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt samt ställer höga krav på noggrannhet. Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Väljare som inte själv kan göra i ordning sin röst, stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp. Väljaren bestämmer själv vem som ska hjälpa. Väljaren kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får enligt lag inte berätta för någon vad väljaren har röstat på (offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

Ersättning

Utöver att du bidrar till demokratin, så kommer du också att få en ersättning för din arbetsinsats. För uppdraget kommer du att få ett arvode som fastställs av valnämnden i början 2018. Arvodesnivån ligger kring mellan 2 200 - 3 000 kronor, beroende på befattning.

 Välkommen med din intresseanmälan eller om du vill veta mer.

 Kontakta:

Valnämndens sekreterare, Per Johansson

Telefon 0150-570 21

E-post: per.johansson@katrineholm.se

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*