19 oktober 2017

Tillväxt, tilltro och trygghet - majoritetens budgetförslag

Fyra personer som håller en pappersversion av budgeten 2018-2020.

Idag presenterade den politiska majoriteten sitt förslag till budget 2018-2020. Göran Dahlström (S), Ulrika Truedsson (S), Anneli Hedberg (S) och Lars Härnström (M) är mycket glada över en stark men ändå trygg och säker budget.

­̶ Vi har jobbat hårt på att få till en budget som signalerar något vi kan stå för. Tillväxt, tilltro och trygghet är något vi tycker är väldigt viktigt och alla kan vi skriva under på att Katrineholm är en stad i omvandling, menar Göran Dahlström.

Omvandlingen gäller den från tung industristad till ett mer varierat samhälle, vilken märks inom alla områden: befolkning, näringsliv, boende, utbildning och välfärd.

Tydligt i årets budget är att trots starka investeringar är det också en budget som tar höjd inför framtida utmaningar som till exempel stora barnkullar och en stor ökning av den äldre befolkningen, som kräver nya förskolor, skolor och äldreboenden längre fram.

­̶ Här ligger en stor utmaning i att hitta rätt kompetens, både för att bygga ut välfärden och för att ersätta medarbetare som går i pension. Kompetensförsörjningen är den enskilt viktigaste frågan under kommande år och Katrineholms kommun måste stå sig väl i konkurrensen om arbetskraft. Därför är jag otroligt glad över att vi kan presentera en budget med kraftfulla satsningar på välfärden som ändå är varsam om framtiden.

 

I spalten till höger hittar du majoritetens förslag till budget samt en kortare presentation av det övergripande innehållet i densamma.Trygghet
är grunden. Katrineholm har en stor fördel genom att det finns en närhet och tillit mellan människor här som ofta saknas i större städer.

Tilltro handlar om att se alla människors förmåga, att våga satsa på nya och annorlunda idéer och att ha en övertygelse om att vi gemensamt kan förändra samhället till det bättre.

Tillväxt är förutsättningen för att säkra välfärden inför framtiden. Konkurrensen med andra kommuner om invånare, arbetskraft och näringsliv kommer att öka och tillgången till bostäder, arbetstillfällen och goda pendlingsmöjligheter kommer få ännu större betydelse. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*