4 augusti 2017

Skolstart - anmäl specialkost till ditt barn

Från och med höstterminen 2017 ska all medicinsk specialkost anmälas digitalt via Katrineholms e-tjänster.

Barn äter skolmat

För att säkerställa att barn får den mat de behöver och för att de ska känna sig trygga i måltidssituationen inför vi nya rutiner höstterminen 2017. Specialkost erbjuds de barn som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. Om man misstänker att sitt barn är allergiskt eller överkänsligt mot något livsmedel är det viktigt att uppsöka läkare. Mag- och tarmbesvär kan bero på många orsaker och ska alltid undersökas så att rätt sjukdom kan upptäckas och behandlas. Det är inte heller bra att behöva plocka bort livsmedel från maten i onödan. För allergier, celiaki och laktosintolerans krävs att barnet/eleven utretts av sjukvården.

Varje dag serveras fläskfritt samt vegetariskt alternativ i grundskolan och gymnasieskola. I förskolan anmäls fläskfri mat samt vegetariskt mat till ansvarig pedagog. Det behöver alltså inte fyllas i något intyg för detta.

All medicinsk specialkost anmäls digitalt via Katrineholms e-tjänster.

Gör så här:

Gå in på https://e.katrineholm.se/specialkost och logga in med BankID eller annan e-legitimation.

Specialkostintyget lämnas in snarast från det att barnet/eleven börjar i vår verksamhet, därefter ska uppdatering av specialkostintyget göras årligen vid höstterminens start, senast 1 september samt vid ändrade behov eller byte av förskola/skola/klass.

Frågor? 

Har du frågor kring ditt barns specialkost kontakta Maria Isaksson, Nutritionsansvarig dietist i kommunen, tel. 0150-572 25, eller maria.isaksson@katrineholm.se

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*